AR HIJAB STORE JUAL GAMIS SYAR'I,ORIGINAL,BRANDED,GAMISKATUN JEPANG & MUKENA KATUN JEPANG

RESI MARET 2021 (01-15)

SENIN, 01 MARET

1.DECHUSNA OLSHO (TIKA)                                                                                         21ARA0000086046   POS

2.RIEKA MONIKA (NELY CHANIAGO)                                                                          21ARA0000084888   POS 

3.ZEEMARTSHOP (B WARSINI)                                                                                    21ARA0000085791   POS

4.NAURAHYAFI (MM SALU)                                                                                         5803222100007648   JNE

5.NAURAHYAFI (RISKA NAFISAH)                                                                               5803222100007630   JNE

6.TITAN RISTIANI (LULUS)                                                                                           5803222100007655   JNE

7.NAURAHYAFI                                                                                                              5803222100007663   JNE

8.HERLINA (IBU HJ.DAWAN)                                                                                        5803222100007689   JNE

9.RIEKA MONIKA (BUNDA DIYAH)                                                                              5803222100007705   JNE

10.EVA ERNA (RAHMA FASHION)                                                                               5803222100007671   JNE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SELASA, 02 MARET

1.TITAN RISTIANI (NURFITRIANA)                                                                            21ARA0000087719     JNE

2.METIKASARI                                                                                                             5803222100007861     JNE

3.SITI UMAYAH (DEWI)                                                                                               5803222100007838    JNE

4.SRI MAHERA €9ABU BAKAR)                                                                                  5803222100007846    JNE

5.HERLINA                                                                                                                    5803222100007853     JNE

6.NAURAHYAFI                                                                                                            5803222100007796     JNE

7.ISMA WAHDATUL (MURTI)                                                                                     5803222100007788     JNE

8.NAURAHYAFI (HANI)                                                                                               5803222100007770     JNE

=========================================================================

RABU, 03 MARET

1.MELI (PUJI SRI HARJANI)                                                                                       5803222100007929     JNE

2.RIEKA MONIKA                                                                                                        5803222100007986     JNE

3.RIEKA MONIKA (UUM JUHENI)                                                                              5803222100007978     JNE

4.MIULI COLLECTION (FITRIATUL LAILA)                                                                 5803222100007911     JNE

5.ANI MARDIANI                                                                                                        5803222100007945     JNE

6.BD MIRSA                                                                                                                 5803222100007903     JNE

7.LILIH MALIHAH (TOKO JUNENG)                                                                           5803222100007895     JNE

========================================================================

KAMIS, 4 MARET

1. NURMALIA SAFITRI ( SITI KHODIJAH/ADE)                                                         5803222100008091 JNE

2. MUFTASIROH (HJ.MELI)                                                                                          5803222100008083 JNE

3. MIULI COLLECTION (NIA)                                                                                       5803222100008075 JNE

4. ANINDYA COLLECTION (SUMINI)                                                                          5803222100008067 JNE

5. GAMAR (KARNIASIH LINTANG)                                                                             5803222100008059 JNE

6. RIEKA MONIKA (ENDAH)                                                                                        5803222100008042 JNE

7. KARNIASIH LINTANG (LILIS SURYANI)                                                                  5803222100008034 JNE

8. RIEKA MONIKA                                                                                                         5803222100008026 JNE

=========================================================================

JUM'AT, 05 MARET

1.RIEKA MONIKA                                                                                                       5803222100008208     JNE

2.ISMA WAHDATUL (META FUJI)                                                                             5803222100008190     JNE

3.GARIZOLSHOP (TAUPAN SENJAYA)                                                                      5803222100008182     JNE

4.ANEKA DRESS (APONK ZOLLA)                                                                            5803222100008158     JNE

5.GARIZOLSHOP (LULU LUTFIAH)                                                                           5803222100008141      JNE

6.OLSHOP DVFASHION (ASTRI TEH NONOK)                                                        5803222100008133      JNE

7.SAYYEEDAH BILQISTSHOP (ANNA YULIANA)                                                     5803222100008125      JNE

=========================================================================

SABTU, 06 MARET  

1.NAURAHYAFI                                                                                                        5803222100008281     JNE

2.MWTRYKA ANSHORI                                                                                           5803222100008257     JNE

3.GALLERY NIZA (RIKA)                                                                                          5803222100008224     JNE

4.LILIH MALIHA (TOKO JUNENG)                                                                          5803222100008265     JNE

5.LILIH MALIHA (NIFNI RASYID)                                                                           5803222100008240     JNE

6.LORA SEPWINTA                                                                                                  5803222100008232     JNE

========================================================================

SENIN, 08 MARET

1.LILIH MALIHAH (NIFNI)                                                                                      5803222100008448    JNE

2.GARIZ OLSHOP (MISLAHATI)                                                                             5803222100008455    JNE

3.HERLINA (LINA KARLINA)                                                                                  5803222100008497    JNE

4.NAURAHYAFI (RISKA)                                                                                         5803222100008489    JNE

5.NAURAHYAFI (LIA ELIANA)                                                                                5803222100008471    JNE

6.DIANNETER (SUSIYANTI)                                                                                    5803222100008463    JNE

7.BAKOELAN IBUK (EKA SUKMAWATI)                                                                5803222100008422     JNE

8.AFSYA SHOP (MARIATUL)                                                                                  5803222100008430     JNE

9.GARIZSHOP (WIJI SUDIYANTO)                                                                         5803222100008398    JNE

10.D ZAYAS STORE (SITI NURUL)                                                                          5803222100008414    JNE

11.HERLINA (PUTRI SARAH)                                                                                 5803222100008380     JNE

12.IRNAWATI                                                                                                          5803222100008372     JNE

13.RODIAH MUSLIMA                                                                                            5803222100008299     JNE

14.AYA SORAYA (TILAH SAPILAH)                                                                        5803222100008307     JNE

15.FARZANA HIJAB (LILIS ULTIYAH)                                                                     5803222100008315     JNE

16.AFSYA SHOP (NENENG)                                                                                    5803222100008323     JNE

17.GARIZ OLSHOP (AISYAH)                                                                                  5803222100008331     JNE

18.SRI MAHERA (STEVIA DIANA)                                                                          5803222100008349     JNE

19.GARIZOLSHOP (MIMI HUMAIRO)                                                                    5803222100008356     JNE

20.INDRI (HERNI)                                                                                                    5803222100008364     JNE

=========================================================================

SELLASA, 09 MARET

1.PUTRI (YATI)                                                                                                         5803222100008620     JNE

2.METIKASARI                                                                                                         5803222100008612     JNE

3.FASYA GALLERY (SITI LUTFAH)                                                                           5803222100008604     JNE

4.RIEKA MONIKA (HARYATI)                                                                                 5803222100008596     JNE

5.INDAH PIY (BPK.RUSLI)                                                                                      5803222100008570     JNE

6.IENI (EVI DEWI)                                                                                                    5803222100008562    JNE

7.NAURAHYAFI                                                                                                       5803222100008711     JNE

8.YULIATI (ENDANG)                                                                                              5803222100008703     JNE

9.YULIATI (DWI CHORNIA)                                                                                    5803222100008695     JNE

10.SYAH COLLECTION (HALIJAH)                                                                         5803222100008745     JNE

11.RATNAWATI                                                                                                       5803222100008752     JNE

========================================================================

RABU, 10 MARET

1.BD MIRSA                                                                                                           5803222100008893     JNE

2.NINING CAHYANINGSIH                                                                                   5803222100008869    JNE

3.AYA SURAYA (LIA)                                                                                              5803222100008844     JNE

4.RIA RIZKI                                                                                                            5803222100008836     JNE

5.ANITA/WILONA                                                                                                 5803222100008935     JNE

6.RIEKA MONIKA (MELI)                                                                                      5803222100008968    JNE

7.RIEKA MONIKA (DENTA)                                                                                  5803222100008976     JNE

=======================================================================

JUM'AT, 12 MARET

1.AI SUKMAWATI                                                                                                  5803222100009057   JNE

2.LILIH MALIHAH (HIFNI)                                                                                    5803222100009040   JNE

3.RIEKA MONIKA (MUFTASIROH)                                                                       5803222100009255   JNE

4.RIEKA MONIKA (BENNY)                                                                                  5803222100009263    JNE

5.RIEKA MONIKA (DEDEH)                                                                                  5803222100009289    JNE

6.HERLINA (HANI PANGASTIKA)                                                                        5803222100009065    JNE

7.LILIH MALIHAH                                                                                                 5803222100009073    JNE

8.HISANI (YETTY)                                                                                                 5803222100009081    JNE

9.BETI NURBAETI                                                                                                 5803222100009156     JNE

10.RIEKA MONIKA (ENDAH)                                                                               5803222100009222    JNE

11.NITA SETIASIH (NINA MARLINA)                                                                  5803222100009164    JNE

12.MISLAHATI (YULIYANTI)                                                                                5803222100009008    JNE

13.NENENG WAHYUNI                                                                                        5803222100009024    JNE

========================================================================

SABTU, 13 MARET

1.WIDIA FARA SHOP                                                                                           5803222100009602     JNE

2.LINDRA OLSHOP (DEVI IMALIA)                                                                     5803222100009610     JNE

3.NAURAHYAFI (FERY MULYANA)                                                                      5803222100009628     JNE

4.CALISSTA (SRI NAMBANG)                                                                              5803222100009636     JNE

5.NAURAHYAFI                                                                                                     5803222100009644     JNE

6.FELIE HIJAB                                                                                                        5803222100009594     JNE

7.AFSYA SHOP (LILI AMALIAH)                                                                          5803222100009495      JNE

8.UTIK SUHARIYANI                                                                                            5803222100009503      JNE

9.RIEKA MONIKA (RIA JULIANI)                                                                         5803222100009511     JNE

10.HERLINA (IBU HJ.DAWAN)                                                                            5803222100009529     JNE

12.RIEKA MONIKA                                                                                               5803222100009545     JNE

13.HERLINA (IBU TUTI)                                                                                       5803222100009552     JNE

14.ANINDYA COLLECTION  (ADE MUSLIHAT)                                                   5803222100009560     JNE

15.WIWIN (RIZKI WULAN)                                                                                  5803222100009578     JNE

16.GARIZOLSHOP (USWATUN)                                                                           5803222100009586     JNE

========================================================================

SENIN, 15 MARET

1.HERLINA (ASMIA)                                                                                             21ARA0000107744     POS
2.AYUGIS GALLERY (ADE ALFIANI)                                                                     21ARA0000107572     POS

3.AIYLA (BADIYAH)                                                                                              21ARA0000107588     POS

4.TETI (DEWI SUMARYANTI)                                                                               5803222100009727    JNE

5.EVA ERNA (AISY)                                                                                               5803222100009735    JNE

6.AFSY (DESY ARIFIN)                                                                                          5803222100009743    JNE

7.HERLINA (ADIBA KAMILA)                                                                               5803222100009768    JNE

8.LILIH MALILAH                                                                                                  5803222100009776    JNE

9.GAMAR FARADISI (HANNA)                                                                            5803222100009883     JNE

10.HANA (BUNDA MEMI)                                                                                    5803222100009875     JNE

11.RIEKA MONIKA (ENI)                                                                                      5803222100009867     JNE

12.WAHYUNINGSIH (YULIA)                                                                               5804222100009826     JNE

13.RIEKA MONIKA (MEGA KUSTATIA)                                                               5804222100009859     JNE

14.RIEKA MONIKA (MAMA GISEL)                                                                     5804222100009909     JNE

15.RIEKA MONIKA (SEPTI)                                                                                  5803222100009891     JNE

16.RITA NURHAYATI                                                                                            5803222100009917     JNE

=======================================================================